sannas-separator

Ympäristötyö

SANNÄSIN KARTANOSSA

Tavoitteemme on jatkuvasti ja johdonmukaisesti kehittää toimintamme ympäristöystävällisempään suuntaan.

Sannäsin Kartanon ympäristöpolitiikka

Sannäsin Kartanon toimintaa ja ympäristötyötä ohjaa erityisesti kolme lähtökohtaa ja periaatetta.

Historiallisen Sannäsin Kartanon ympäristötyötä tehdään vanhaa vaalien ja moderneja mahdollisuuksia hyödyntäen. Kartanoalueen 1700-luvulta 1980-luvulle sijoittuviin rakennuksiin tehdään perusparannuksia oikea-aikaisesti ja tarpeellisessa kokoluokassa, säilyttämällä mahdollisimman paljon alkuperäistä, mutta parantamalla muun muassa energiatehokkuutta. Nykyajan tarpeisiin vastaamme esimerkiksi tarjoamalla modernia kokoustekniikkaa sekä hyvät etäyhteydet, jotka mahdollistavat kokouksiin osallistumisen kauempaakin.

Sannäsin Kartanon ravintolassa sekä kokoustarjoiluissa panostamme erityisesti ruokahävikin minimoimiseen tilausten ja ruoanvalmistuksen hyvällä suunnittelulla ja ennakoinnilla. Samalla lisäämme aktiivisesti luomu- ja lähituottajien tuotteita valikoimiimme. Suunnittelu, ennakointi ja tarvittaessa joustava reagointi näkyvät myös kokous- ja majoitustoiminnassamme esimerkiksi lämmityksen ja valaistuksen ajoittamisella ja rajaamisella vain kulloinkin käytössä oleviin rakennuksiin ja tiloihin.

Asiakkaiden toiveiden toteuttaminen on toimintamme keskiössä myös ympäristöasioissa. Vuonna 2020 oppilaitosyhteistyönä toteutetun selvityksen avulla kartoitimme asiakkaiden odotuksia kestävästi toimivalta kokoushotellilta. Asiakkaiden toiveita on kuultu muun muassa ravintolamme kasvisruokatarjonnan vahvistamisessa, sekä sähköautojen latauspisteiden perustamisessa. Jatkossa kehitämme erityisesti ympäristöasioiden vuorovaikutteista viestimistä asiakkaiden kanssa.

 

 

Green Key

Sannäsin Kartanolle on myönnetty Green Key -sertifikaatti osoituksena vastuullisesta ja ympäristöystävällisestä liiketoiminnasta. Green Key on kansainvälinen majoitusliikkeille suunniteltu sertifikaatti, joka kehittää kestävää matkailua nyt jo yli 65 maassa. Sertifikaatin omaavien yritysten tulee täyttää tiukat laatukriteerit mm. vähentämällä ympäristökuormitusta kuten veden- ja energiankulutusta, lisäämällä henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoutta, kierrättämällä sekä kannustamalla ekologiseen liikuntaan.

Lisätietoja Green Keystä http://greenkey.fi/