Sannäs Gårds

MILJÖARBETE

Vårt mål är att kontinuerligt och konsekvent utveckla vår verksamhet i en mer miljövänlig riktning.

Sannäs Gårds miljöpolitik

Sannäs Gårds verksamhet och miljöarbete styrs speciellt av tre utgångspunkter och principer.

Miljöarbetet på den historiska Sannäs Gård sker genom att samtidigt värna om det gamla och utnyttja moderna möjligheter. Gårdsbyggnaderna från 1700- och 1980-talet grundrenoveras till att representera sin tidsålder och man försöker bibehålla så mycket av det ursprungliga som möjligt. Bland annat energieffektiviteten förbättras. Vi möter nutidens behov genom att bland annat erbjuda modern mötesteknik samt fungerande fjärranslutningar som möjliggör distansdeltagande.

Genom att planera och förutse mattillredningen och minimera beställningen av matvaror satsar vi på att minska på matsvinnet både i restaurangen och gällande mötesserveringen. Samtidigt tillägger vi aktivt ekologiska och närproducerade produkter till vårt urval. Planering, förutseende och flexibla reaktioner syns även i vår mötes- och inkvarteringsverksamhet i form av bland annat timing och begränsning av både värme och belysning. Endast de byggnader och utrymmen som används värms upp och belyses.

Att förverkliga kundernas önskemål är centralt för vår verksamhet även gällande miljöarbete. I en undersökning gjord i samarbete med en läroanstalt år 2020, kartlade vi kundernas förväntningar på ett hållbart möteshotell. Vi har uppfyllt kundernas önskemål genom att bland annat utvidga vårt utbud av vegetarisk mat, samt genom att skaffa fler laddningsmöjligheter för elbilar. I framtiden utvecklar vi speciellt interaktionen med kunderna gällande miljöfrågor.

 

Green Key

Sannäs Gård har blivit tilldelad Green Key – certifikatet som bevis på en ansvarsfull och miljövänlig affärsverksamhet. Green Key är ett internationellt certifikat utvecklat för inkvarteringsföretag och det utvecklar hållbar turism i över 65 länder. Företag med detta certifikat bör uppfylla strikta kvalitetskriterier genom att bl.a. minska miljöbelastningen så som vatten- och energiförbrukning, öka personalens och kundernas miljömedvetenhet, återvinning samt genom att uppmuntra till ekologisk motion.

Mer information om Green Key på deras hemsida